Mỗi ngày gia đình mình tiêu tốn bao nhiêu lít nước ?


Trước hết, để biết gia đình mình nên lựa chọn bồn nước nào cho phù hợp nhất, cần phải tính toán được lượng nước trung bình sử dụng / ngày của gia đình đó.

1. Lựa chọn dung tích bồn nước phù hợp

Hãy xem bảng các hạng mục tiêu tốn nước sinh hoạt/gia đình sau để đối chiếu : ( Tính trên 1 lần sử dụng )    
 

STT Danh mục Lít nước tiêu tốn
(1)  Xả chậu xí 11 - 12 lít
(2)  Chậu xí 2 nấc xả 6 - 9 lít
(3) Dùng bồn tắm 150 lít
(4) Tắm vòi hoa sen 200 lít
(5) Tắm vòi hoa sen (loại tiết kiệm nước) 90 - 120 lít
(6) Rửa bát đĩa bằng tay 18 lít
(7) Rửa bát đĩa bằng máy 60 lít
(8) Giặt quần áo bằng máy giặt 2 ngăn 60 lít
(9) Giặt quần áo bằng máy giặt tự động 260 lít
(10) Rửa tay 5 lít
(11) Đánh răng (để vòi chảy liên tục) 5 lít
(12) Đánh răng ( không để vòi chảy ) 1 lít
(13) Rửa xe máy bằng vòi phun 150 lít
(14) Rửa xe máy bằng thùng, xô 50 - 60 lít
(15) Tưới cây bằng máy phun ( trong 1 giờ ) 1000 lít
(16) Tưới cây bằng hệ thống nhỏ giọt ( trong 1 giờ ) 120 lít


Hãy tính toán xem gia đình bạn có bao nhiêu người, và đang sử dụng trung bình hàng ngày bao nhiêu lít nước. Sau đó đối chiếu với bảng lựa chọn dung tích bồn nước sau đây :
 

Dung tích Số người
500l - 700l Từ 1 - 2 người
700l -1000l Từ 2 - 3 người
1200l - 1500l Từ 3 - 4 người
1500l - 2000l Từ 4 - 5 người
2000l - 2500l Từ 5 - 6 người
3000l - 3500l Từ 6 - 7 người
4000l - 4500l Từ 8 - 9 người
5000l Từ 10 - 12 người
6000l Từ 12 - 15 người
> 10000l Nhà hàng , khách sạn, xưởng sản xuất


Giả sử một hộ gia đình có 4 người , một người tối thiểu cần sử dụng nước để làm các việc sau :


(2). Đi vệ sinh xả bồn cầu 3 lần / ngày : 9 x 3 = 27 lít
(5). Tắm vòi hoa sen ( loại tiết kiệm nước ) : 120 lít
(10) Rửa tay : 5 lít
(12) Đánh răng , rửa mặt ( tiết kiệm ) : 2 lít

Tổng : 154 ( lít) x 4 ( người ) = 616 ( lít )

Ngoài ra cần phải tính thêm các hoạt động sau của hộ gia đình :

(6). Rửa bát đĩa ( bằng tay ) : 18 x 2 ( lần/ngày) = 36 lít 
(*). Nấu ăn 3 bữa /ngày ( bao gồm rửa thực phẩm, nước đun sôi...) : 20 lít 
(**). Tưới cây, lau nhà, các hoạt động khác : 100 ( lít )