Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật thông tin thông tin Khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Phanphoibonnuoc.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Khách hàng thu thập trên trang website cho một bên thứ ba nào khác, thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ.

2. Khi Quý Khách đăng ký tại phanphoibonnuoc.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

+ Họ tên:

+ Địa chỉ giao hàng:

+ Số điện thoại di động:

3. Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

+ Giao hàng đến Quý khách đã mua tại phanphoibonnuoc.vn.

+ Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ Khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

+ Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

+ Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang website của chúng tôi theo yêu cầu của Quý Khách.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin Quý Khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý khách(nếu có).

4. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ. Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của Quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho Quý khách.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

+ Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với về hành vi truy cập trang website (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

+ Phân Phối Bồn Nước.

+ Địa Chỉ: 78A Võ Văn Môn, Phường 4, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An.

+ Hotline: 0707 49 78 79 - 0938 872 110

+ E-mail: info@phanphoibonnuoc.vn

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng.

+ Tại phanphoibonnuoc.vn, sự riêng tư của Khách truy cập sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của Quý Khách cho bất kỳ một Công ty nào khác ngoại trừ những Công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà Quý Khách đã mua tại phanphoibonnuoc.vn